Home

MedHolland is een onderdeel van Elgersma Media & Marketing Designers. Al 40 jaar geven we klanten een verhaal en creëren sympathie en emotie rondom hun dienst of product. We doen dat via alle bedenkbare middelen zoals websites, folders en magazines, maar ook door het maken van bedrijfsanalyses en opzetten van proeftuinen.

MedHolland is ons platform voor marketingoplossingen binnen de Nederlandse gezondheidszorg. We doen dat ondermeer door het toepassen van neuromarketing. Het gebruiken van de mogelijkheden van ons brein geeft mensen een gelukkiger gevoel en succes.

Eind 2015 starten we voor een drietal medisch specialismen met een innovatie magazine. Innovatie is een vaak gehoord toverwoord. Zonder nu in te gaan op de definitie en werkelijkheid is het in essentieel in jouw voortbestaan. Nieuwe technieken, verbeterde of nieuwe producten leveren een significante bijdrage aan grote economische en maatschappelijke uitdagingen.

Onze magazines zijn gericht op het delen van kennis en informatie. Het biedt de medische industrie en bedrijven een onafhankelijk en centraal platform om in advertorials de toekomst te delen met je klant of potentiele klant. Doel is het verbreden van het netwerk, het geven van meer omzet, een duidelijker merk en naamsbekendheid. Het magazine wordt bezorgd bij de medisch specialisten thuis, maar ook bij belangrijke stakeholders binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Enkele van hen geven in het magazine ook een interview. Alle advertenties verschijnen tevens op onze site en zullen goed in google gepositioneerd worden.